Flower

Privacyverklaring

Praktijk voor natuurgeneeswijzen en bewustwording Ineke Ulijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.inekeulijn.nl
Adres: Osseweg 27 5384 NA Heesch
Telefoonnummer: 06-15516910
Email: info@inekeulijn.nl

De persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medische dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, de vragenlijsten en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je gezondheid en de voortgang van de behandelingen
 • Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Natuurgeneeswijzen en bewustwording maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen: WordPress Analytics , voor het volgen van de activiteiten op de website, zodat duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht worden en of aanpassing van de website nodig is. gevolgen voor betrokkene: geen.

Bewaarplicht persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens de WGBO) van cliëntdossiers is 20 jaar. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij hanteren deze bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering
 • Datums van de behandelingen
 • Behandelverslagen

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Natuurgeneeswijzen en Bewustwording,  heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.(beroepsgeheim). Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van cliënten mag delen of aan anderen mag verstrekken.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen en Bewustwording, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:
https://info@inekeulijn.nl

Door een afspraak te maken gaat u akkoord en heeft u kennis genomen van de privacy en behandelovereenkomst van Praktijk voor Natuurgeneeswijzen en Bewustwording.

Bijgewerkt september 2023