Flower

AVG wet en uw privacy

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitvoerende onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best je privacy te waarborgen door:
– zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens;
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en een geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
– voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

Als vanwege een andere reden gebruik moet worden gemaakt van je gegevens, wordt dat eerst aan je gemeld en vraag ik daarvoor expliciet toestemming.

Je gegevens blijven vijftien jaar bewaard.

Op de zorg nota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren.
Het betreft hier:
– je naam, adres en woonplaats;
– je geboortedatum;
– de datum van de behandeling;
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals “natuurgeneeskundig consult”
– de kosten van het consult.